Elev-pc

Elev-pc for elever som begynner på Vg1 høsten 2017.

Hedmark fylkeskommune har bestemt at alle elever skal benytte en bærbar datamaskin mens de går på en videregående skole i Hedmark. Du kan velge mellom å bruke en datamaskin du har fra før eller benytte en bærbar elev-pc fra Hedmark fylkeskommune.

Du gir tilbakemelding om hvilken ordning du ønsker etter skolestart til høsten ved å inngå avtale om dette. Avtalen inngås ved at du skriver under på et signaturark som du får på skolen. Hvis du er under 18 år må også foresatte skrive under. Velger du en elev-pc fra Hedmark fylkeskommune, vil du få utlevert datamaskinen på skolen kort tid etter at avtalen er undertegnet. Du får tilbud om elev-pc kun én gang.

Du skal ikke foreta deg noe før skolen starter til høsten, men du bør gjøre deg kjent med ordningen og tilhørende dokumenter før skolestart og ha tenkt igjennom hvilken avtale du ønsker. Under finner du en kort beskrivelse av ordningen. For å gjøre deg kjent med alle detaljer må du lese begge avtalene som tilbys. Disse finner du i informasjonsboksen på denne siden.

Bruke den private datamaskinen du har fra før

Disponere bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Hvem får tilbud om å disponere elev-PC?

Hva må du betale for å disponere en elev-PC?

Ansvar og plikter når du disponerer en elev-PC

Garanti og forsikringer

Hvordan gjør du for å inngå avtale om å disponere en elev-PC fra Hedmark fylkeskommune?

Bruke den private datamaskinen du har fra før

Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene er at datamaskinen har:

  • Windows 8 /Mac OS X eller nyere operativsystem.
  • Trådløst nettverkskort (for 802.11 a/g/n/c)
  • Oppdatert, gyldig antivirus programvare.

Hvis du er i tvil om du kan bruke den datamaskinen du har, kan du ta den med på skolen og få skolens systemansvarlige til å se på den.

Dersom du skal begynne på Medier og kommunikasjon studieforberedende utdanningsprogram eller programområdet Medieproduksjon, må du kontakte skolen for nærmere informasjon om krav til privat maskin.

Du kan få tilgang til Office kostnadsfritt på skolen. På grunn av regler for lisensiering kan ikke all programvare som brukes i undervisningen på den enkelte skole installeres på private datamaskiner. Informasjon om tilgang til spesiell programvare for undervisning og digitale læringsressurser får du på skolen. Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom HFK / skolen.

Hvis du skriver under avtalen om å bruke privat datamaskin, har du ansvar for å holde deg selv med datamaskin til du er ferdig med videregående. Du kan ikke ombestemme deg og inngå avtale om å benytte elev-pc fra Hedmark fylkeskommune senere.

Du er selv ansvarlig for forsikring av datamaskinen. Skolen har ikke anledning til å supportere privat utstyr, så du må selv sørge for reparasjon og vedlikehold av utstyret.

Du forplikter deg til å følge IT-reglementet for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune og skolens regler for bruk av datamaskin selv om du bruker din private datamaskin. Du må også følge regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlastning og publisering på nett. 

Disponere bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Du kan inngå avtale om å disponere bærbar datamaskin som Hedmark fylkeskommune har kjøpt inn. Avtalen omfatter en bærbar pc med lader. Dersom du begynner på Vg1 for første gang, får du tilbud om en ubrukt maskin. Datamaskinen kan imidlertid være en tidligere modell. Skolen bestemmer hvilken modell du får tilbud om. 

Hvem får tilbud om å disponere elev-PC?

Alle som begynner i Vg1 og/eller ikke har fått tilbud om elev-pc tidligere får dette tilbudet. Du får tilbudet om elev-pc kun en gang. 

Hva må du betale for å disponere en elev-PC?

Når du inngår avtalen forplikter du deg til å betale en årlig egenandel på 1014 kroner i tre år. Dette gjelder også om du reiser som utvekslingselev et skoleår. Du får tilsendt en årlig faktura for egenandelen. Det er viktig at du betaler den innen forfall for å unngå purring og evt. inkasso. Det anbefales at det opprettes Avtalegiro, E-faktura eller en kombinasjon av disse. Egenandelen er den samme som minstesatsen på utstyrsstipendet som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole det året avtalen blir inngått. Du må selv søke om utstyrsstipend. Dette kan du lese mer om på Lånekassens nettside. 

Du overtar datamaskinen etter Vg3 forutsatt at alle egenandelene er betalt. Inntil da er det Hedmark fylkeskommune som eier den. Garanti og forsikring opphører når du overtar maskinen.

Du finner utfyllende informasjon om betalingsbetingelser i avtalen. 

Ansvar og plikter når du disponerer en elev-PC

Du forplikter deg til å håndtere utstyret forsiktig. Du har ansvar for at utstyret ikke utsettes for tyveri, støtfare eller annen fare. Utstyret må alltid transporteres i beskyttende sekk/veske. Dette gjelder også når du er på skolen og går fra ett rom til et annet. Maskinen skal oppbevares i låst skap eller under oppsyn når den ikke er i bruk.

Hvis du trenger sekk eller sleeve til datamaskinen, kan du få kjøpt det på skolen.

Du forplikter deg til å følge IT-reglementet for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune og skolens regler for bruk av datamaskin. Du må også følge regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlastning og publisering på nett.

Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom HFK / skolen.

Hvis det er feil på maskinen, eller hvis maskinen blir skadet eller stjålet, må du kontakte IT-avdelingen på skolen din umiddelbart.  

Garanti og forsikringer

Det er tre års garanti på datamaskinen og medfølgende lader fra det året den er kjøpt.

Alle maskinene er forsikret mot uhell og tyveri etter gitte betingelser. Dersom skade skyldes uaktsomhet hos deg, kan du bli holdt økonomisk ansvarlig. Det vil være begrensinger i antall forsikringstilfeller som den enkelte kan ha. For elev-PC 2017 er det begrenset til én hendelse per 12-måneders periode fra dato da forsikringen trer i kraft. Skolen gir nærmere informasjon om dette.

Hvis skaden dekkes av forsikringen, må du betale en egenandel på 500 kroner for å få maskinen reparert. 

Hva gjør du for å inngå avtale om å disponere en elev-PC fra Hedmark fylkeskommune?

Du trenger ikke å foreta deg noe i ferien, bortsett fra å sette deg inn i dokumentene om ordningen og lese kontrakten nøye. Hvis du er under 18 år, anbefaler vi at du gjør dette sammen med foresatte.