Fravær

Fra 1.august 2016 ble det innført en nasjonal fraværsgrense (ekstern lenke) for udokumentert fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk.

Rutine for fraværsføring

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring. Dokumentet finner du i infoboksen på denne siden. I rutinene står det også om dine plikter som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag.

Systemet SkoleArena brukes til karakter- og fraværsføring. Når du er pålogget Portalen kan du gå videre til SkoleArena uten å skrive inn brukernavn og passord på nytt.

Her kan du blant annet:

  • Se fraværsregistreringer som lærer har gjort
  • Melde fra om planlagt fravær
  • Se anmerkninger som lærer har satt
  • Se halvårsvurdering og sluttvurdering (underveisvurdering gis bl.a. i læringsplattformen).

Du har selv ansvar for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringen i SkoleArena er korrekt.

Du får mer informasjon og hjelp til å bruke SkoleArena på skolen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til SkoleArena. Elevens passord er strengt personlig og skal aldri oppgis til, eller lånes til andre (jfr. IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune). Eventuelt innsyn i fravær må foregå i samarbeid med eleven etter at han/hun har logget seg på.