Klage på karakterer

Elever har rett til å klage på karakterer. Klagene skal sendes elektronisk.

Hva kan du klage på?

 • Standpunktkarakter (fag, orden/adferd). Gjelder også "Ikke vurdert" (IV)
 • Skriftlig eksamenskarakter
 • Formelle feil ved gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen

Hvordan klager du?

 • Før du klager: Ta kontakt med faglærer/kontaktlærer/skolen for veiledning
 • Begrunn klagen på standpunktkarakter, IV, muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen
 • Klage på karakter til skriftlig eksamen skal ikke ha med begrunnelse
 • Klagen skal sendes elektronisk

Slik sender du klage elektronisk:

 • Gå inn på: https://skjema.hedmark.org/login.php
 • Logg deg inn via ID-porten
 • Velg skjema i nedtrekksmenyen - det er ulike klageskjemaer for eksamenskarakter, standpunktkarakter/"Ikke vurdert" og formelle feil på eksamen
 • Fyll ut ett klageskjema per fag/karakter/eksamen du klager på
 • Du må laste opp relevant dokumentasjon hvis du har som PDF-fil eller JPG-bildefil - be skolen om hjelp
 • Du får tilsendt en automatisk kvittering som en bekreftelse på mottatt klage

Privatister/praksiskandidater

Når du fyller ut klageskjema, velger du skolen der du har tatt den aktuelle eksamen

Frister

 • Du kan klage innen 10 dager fra det tidspunkt du har fått vite om eller burde gjort deg kjent med karakteren
 • Ved for sen klage skal rektor ta stilling til om klagen tas til behandling
 • Er du avgangselev eller privatist som ønsker hurtigbehandling av klagen, sender du klagen så snart du har fått vite eksamenskarakter. Det gjelder egne frister for hurtigbehandling. Ta kontakt med skolen for informasjon om fristen.

Klage på papir

 • I en overgangsperiode vil det også være mulig å levere klage på papir
 • Da sender du den direkte til den aktuelle skolen
 • Klagen må være datert og undertegnet

NB! Vær oppmerksom på at klage på eksamenskarakter kan føre til at karakteren går ned.

Svar på klage på skriftlig eksamen

Alle klager på skriftlig eksamen skal være ferdigbehandlet innen søndag 10. september 2017.

Svar på andre klager

Klage på standpunktkarakter, "Ikke vurdert" og formelle feil ved gjennomføring av muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen behandles i den fylkeskommunale klagenemnda.