Fag-/svenneprøve

Den som skal ta fag-/svenneprøve er enten lærling, elev eller praksiskandidat. Fagbrevet eller svennebrevet er dokumentasjon på at man har den kompetansen som er omtalt i læreplanen for faget.

Lærlinger meldes opp til fagprøve av lærebedriften på www.vigobedrift.no

 

Når oppmeldingen er godkjent av fylkeskommunen, er det prøvenemnda som utarbeider og gjennomfører fag-/svenneprøven.