Fagskoleutdanning

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys godkjent fagskoleutdanning som tar hensyn til lokalt, regionalt og nasjonalt kompetansebehov innenfor prioriterte samfunnsområder, jf. fagskoleloven § 1a.

Illustrasjonsbilde - omsorgsyrke

Fagskoleutdanning er en del av det tertiære utdanningsnivået i Norge, på linje med høgere utdanning ved høgskoler og universiteter. Utdanningen er yrkesrettet og bygger på videregående opplæring (fagbrev, yrkeskompetan

Illustrasjonsbilde - teknisk yrke

se eller tilsvarende). For å kunne tilby fagskoleutdanning må tilbyder og utdanningstilbud være godkjent av NOKUT.

Organiseringen av opplæringen kan være på heltid, deltid eller nettbasert. Informasjon om utdanningstilbud, organisering av opplæringen, inntakskrav og søknadsfrist finnes hos den enkelte tilbyder av fagskoleutdanning.

For inntak til de fylkeskommunale fagskolene henvises det til Nasjonalt opptakskontor for fagskolen, og for informasjon til den enkelte fagskole. Inntaksgrunnlaget til fagskolene er som hovedregel fullført og bestått videregående opplæring med fag- / svennebrev, evt. autorisasjon fra relevant utdanningsprogram. Det kan gjøres inntak til fagskole på bakgrunn av realkompetansevurdering. For enkelte fagskoleutdanninger er inntaksgrunnlaget fullført videregående opplæring med studiekompetanse.

Godkjente fagskoleutdanninger gir rett til lån og stipend i Statens lånekasse.

I Hedmark finnes for tiden følgende NOKUT-godkjente fagskoletilbydere av fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfagene:

Tilbudene gis med tilskudd fra Helsedirektoratet. Tilskuddet forvaltes av fylkeskommunene. Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet informasjonsmateriell om fagskoleutdanning.

NOKUT-godkjent er også Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (ekstern lenke).

Vea er den første og eneste fagskolen som har fått fagområdegodkjenning av NOKUT og er godkjent tilbyder av utdanninger innen «Grønne design- og miljøfag». 

Centric IT Academy (ekstern lenke) har også NOKUT-godkjenning, og de tilbyr to ettårs heltidsstudier innen IT: IT Drift og supportteknikk og System og nettverksadministrator

 

Hedmark og Oppland fylkeskommuner er eiere av Fagskolen Innlandet sammen. Skolen er landets største fagskole og tilbyr fagskoleutdanning på en rekke områder innen tekniske fag, helsefag og økonomifag. For mer informasjon, se skolens hjemmeside: Fagskolen Innlandet

Illustrasjonsbilde - helse- og oppvekstfag
Tilskuddsmidler fagskoleutdanning

Hedmark fylkeskommune utlyser tilskuddsmidler til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag i Hedmark.