Hospitering i yrkesfag

Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere på en skole. Programfaglærere kan hospitere i en bedrift. 

Oppholdet må vare i minst fem dager.

Hospiteringen skal være avklart med leder i forkant. Praktisk gjennomføring avtales og planlegges med skolene/bedriftene direkte. Midlene til arbeidsgiver (10.000 kroner) tildeles etter at rapport om hospiteringen er levert. Du kan hospitere når som helst på året.

Klikk her for påmelding

Hvorfor hospitering?

Opplæringen til fagarbeider gjennom lærlingeordningen er dels i skole og dels i lærebedrift. Samarbeidet mellom skole og arbeidsliv er derfor avgjørende for å utdanne gode fagarbeidere. Å hospitere hos hverandre og se hvordan hverdagen arter seg i skolen og på arbeidsplassen gir mulighet til å utvikle gode nettverk og dele kunnskap og kompetanse.