Oppfølgingstjenesten

 

Oppfølgingstjenesten (OT) er en tjeneste for ungdom som verken går på skole eller er i opplæring.

Oppfølgingstjenesten består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Tjenesten er lovpålagt, og det betyr at alle fylkeskommuner har denne tjenesten. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom, som har rett til videregående opplæring, får tilbud om opplæring, arbeid eller annet kompetansefremmende tiltak.

 

Hvem kan vi hjelpe?

  • Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid.
  • Ungdom med rett til videregående opplæring.

 

Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du: 

  • ikke har søkt om opplæringsplass
  • søker videregående opplæring, men ikke tatt imot plassen du får
  • avbryter opplæringen i løpet av skoleåret.

 

I Oppfølgingstjenesten finner du:
  • noen å kontakte
  • noen å snakke med
  • noen å spørre
  • noen å be om råd
  • noen som er forpliktet til å hjelpe nettopp deg 

  

Samarbeidsrutiner mellom de videregående skolene og OT samt skjemaer finner du her.

Fylkeskoordinator

Willy Kroken
Hedmark Fylkeskommune
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 HAMAR
Tlf: 62 54 46 27
e-post: willy.kroken@hedmark.org

 

OT-konsulent

Britt Tønsager
Hedmark fylkeskommune
Postboks 4404, Bedriftssentret
2325 Hamar
Tlf: 416 43 385
e-post: britt.tonsager@hedmark.org

 

Veiledere i Oppfølgingstjenesten i Hedmark:

Nord-Østerdal: Torleif Sund
Arbeidsfelt: Rendalen-, Alvdal-, Tynset-, Folldal-, Stor-Elvdal-, Tolga- og Os kommune 
Nord-Østerdal videregående skole, 2500 TYNSET
Tlf.: 900 35 301/62 48 53 48/
torleif.sund@hedmark.org 

 

Sør-Østerdal: Dag Einar Storlykken
Arbeidsfelt: Elverum-, Løten- og Åmot kommune
Elverum videregående skole, Postboks 246, 2402 ELVERUM
Tlf.: 414 19 301
dag.storlykken@hedmark.org

 

Sør-Østerdal: Harald Østmoe 
Arbeidsfelt: Engerdal- og Trysil kommune
Trysil videregående skole, Vestbyv. 5, 2420 TRYSIL
Tlf.: 480 26 170
harald.ostmoe@hedmark.org 

 

Hedemarken: Anne Sofie Søgård
Arbeidsfelt: Hamar kommune
Postboks 4120, 2307 HAMAR
Besøksadresse: Triangelgården, Torggata 63-65, Hamar
Tlf.: 62 54 02 70/416 70 135
anne.sofie.sogard@hedmark.org

 

 

Hedemarken: Reidun Juvkam
Arbeidsfelt: Stange kommune
Postboks 173, 2336 STANGE
Besøksadresse: Stangehallen
Tlf: 47 79 53 82
reidun.Juvkam@hedmark.org

   

Hedemarken: Sjur Alhaug
Arbeidsfelt: Ringsaker kommune
Postboks 147, 2381 BRUMUNDDAL
Besøksadresse: Ringsaker videregående skole
Tlf.: 414 74 914
sjur.alhaug@hedmark.org 

 

Solør: Ingjerd Aahlin
Arbeidsfelt: Våler-, Grue- og Åsnes kommune
Postboks 49 2261 KIRKENÆR
Besøksadresse: Solør videregående skole på Flisa
Tlf.: 957 71 646
ingjerd.aahlin@hedmark.org

 

 

Glåmdal: Conny Ludvigsson
Arbeidsfelt: Kongsvinger- og Eidskog kommune
Sentrum videregående skole, Postboks 130, 2201 KONGSVINGER
Besøksadresse: Storgata 11, Kongsvinger 
Tlf.: 958 47 002/62 88 20 23
conny.ludvigsson@hedmark.org 

 

Glåmdal: Therese B. Bakketun
Arbeidsfelt: Sør- og Nord-Odal-, samt deler av Kongsvinger kommune
Sentrum videregående skole, Postboks 130, 2211 KONGSVINGER
Besøksadresse: Storgata 11, Kongsvinger
Tlf.: 971 91 329/62 88 20 23
therese.bakketun@hedmark.org