Opplæring i bedrift

Slik søker du læreplass i bedrift (ekstern lenke)

Lærlingordningen er en viktig del av videregående opplæring.

I Hedmark har vi 1 400 løpende lærekontrakter og ca 230 lærebedrifter.

Merkeordning for godkjente lærebedrifter

Som en del av arbeidet med å skaffe flere læreplasser har Kunnskapsdepartementet innført en merkeordning for godkjente lærebedrifter. Formålet er å synliggjøre lærebedrifter og bidra til å heve status for alle som tar yrkesfag. Her er oversikt over alle landets lærebedrifter og opplæringskontor: https://nlr.udir.no/

Deler av læretiden i utlandet

Internasjonalt servicekontor eies og drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Kontoret er delt mellom fagopplæringsavdelingene i de to fylkene, og  legger til rette for 14 ukers lærlingopphold utenlands.