Deler av læretiden i utlandet

Internasjonalt servicekontor eies og drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Kontoret er delt mellom fagopplæringsavdelingene i de to fylkene, og  legger til rette for 14 ukers lærlingopphold utenlands.

I alt ca. 60 lærlinger fra Oppland og Hedmark reiser ut hvert år. I tillegg bistår kontoret veiledere i de norske lærebedriftene slik at de kan komme ut og besøke sine kandidater mens de er i utlandet.  Og ikke nok med det: Veiledere får også mulighet til å søke to ukers språkkurs i utlandet, som en del av den internasjonale satsingen innen fagopplæring.