Internasjonalt servicekontor

Deler av læretiden i utlandet

Internasjonalt servicekontor

Internasjonalt servicekontor eies og drives av Oppland og Hedmark fylkeskommuner. Kontoret er delt mellom fagopplæringsavdelingene i de to fylkene, og  legger til rette for 14 ukers lærlingopphold utenlands.