Lærling og lærekandidat

Lærling

Etter fullført Vg1 og Vg2 kan du inngå lærekontrakt med en bedrift. Da er du lærling. Opplæringen i bedrift varer vanligvis i to år, og avsluttes med fag- eller svenneprøve.

Voksen lærling

Retningslinjer for godkjenning av lærekontrakter for voksne (25 år og eldre).

Lærekandidat

Lærekandidaten tar sikte på opplæring som fører fram til grunnkompetanse. En lærekandidat har inngått opplæringskontrakt med en lærebedrift, som gir opplæring etter en individuell lærekandidatplan (ILKP). Læretida avsluttes med en kompetanseprøve. 

Illustrasjonsbilde helsefag
Grunnkompetanse - OLK

OLK er en naturlig videreføring av en Opplæringsavtale (OLA).