Voksen lærling

Retningslinjer for godkjenning av lærekontrakter for voksne (25 år og eldre).

Voksne med rett

Lærekontrakt for voksne med rett til opplæring opprettes dersom en lærebedrift ønsker det. Realkompetansevurdering gjennomføres, og kostnadene ved dette dekkes av fylkeskommunen. Lærekontrakten beskriver hvordan teoriopplæring skal gjennomføres. Slik opplæring gis som voksenopplæring. Tidligere praksis godskrives. 

Voksne uten rett

Det kan opprettes lærekontrakt for voksne uten rett til opplæring, dersom en lærebedrift ønsker det. Eventuell realkompetansevurdering dekkes ikke av fylkeskommunen. Det inngås ikke lærekontrakt hvis kandidaten mangler mer enn to fellesfag.  

Voksen lærling eller praksiskandidat?

Det inngås ikke lærekontrakt med lærebedrift der kandidaten mangler ett år eller mindre for å få godkjent sin praksis i forbindelse med praksiskandidatordningen. 

Ikke lærekandidat

Det inngås ikke opplæringskontrakt med voksne. Planlagt løp mot grunnkompetanse gjelder for ungdom med rett til opplæring. 

 

 

Les mer om voksnes læring her