Merkeordning for godkjente lærebedrifter

Som en del av arbeidet med å skaffe flere læreplasser har Kunnskapsdepartementet innført en merkeordning for godkjente lærebedrifter. Formålet er å synliggjøre lærebedrifter og bidra til å heve status for alle som tar yrkesfag. Her er oversikt over alle landets lærebedrifter og opplæringskontor: https://nlr.udir.no/

Godkjente lærebedrifter får merket tilsendt fra Utdanningsdirektoratet www.udir.no