Prøvenemnder

Her er oversikt over medlemmer i prøvenemnder i Hedmark.

Prøvenemnder 2016 - 2019

Hedmark fylkeskommune har ansvar for å sette sammen prøvenemnder for perioden 2016 - 2019. Dette innebærer reoppnevning og nyoppnevning av medlemmer i prøvenemndene.

Kurs for prøvenemnder

Hedmark fylkeskommune har tilrettelagt kurs for å sikre vurderingsfaglig kompetanse av prøvenemnden i perioden 2016-2019.

Roller og oppgaver

Prøvenemnda skal planlegge, gjennomføre og sluttvurdere fag- og svenneprøver. Klikk på titlene nedenfor for å lese mer om roller og ansvar.