Opplæring i skole

Den videregående opplæringen bygger på grunnskoleopplæringen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Videregående skoler
Videregående skoler i Hedmark

Her er en liste over de offentlige videregående skolene i Hedmark. Gå inn på skolens hjemmeside ved å klikke på skolens navn. E-post adressen ligger under den enkelte skole.

Løvetann
Skoleruta

Skoleruta er et resultat av et samarbeid mellom KS, grunnskoler fra alle regioner, Hedmark trafikk og Videregående opplæring i fylkeskommunen.