Læreplaner

På denne siden finner du læreplanverket for Kunnskapsløftet og tilhørende informasjon.

Kompetansemål

Læreplanene inneholder kompetansemål som angir hva elever og lærlinger skal mestre. Kompetansemålene er angitt etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og etter Vg1, Vg2 og Vg3 i videregående opplæring.

 Læreplaner (ekstern lenke)