Skoleruta

Skoleruta er et resultat av et samarbeid mellom KS, grunnskoler fra alle regioner, Hedmark trafikk og Videregående opplæring i fylkeskommunen.

Skoleruta viser når det er høstferie, juleferie, vinterferie, påskeferie og sommerferie, og når elevenes øvrige fridager er. Det er også lagt inn offentlige høytidsdager/helligdager i kalenderen.