Sommerskolen 2017

Årets sommerskole i Hedmark arrangeres på Hamar katedralskole. Tilbudet gjelder yrkesfagelever som ikke har bestått eller har fått "ikke vurdert" i matematikk, naturfag, engelsk muntlig eller kroppsøving.

Husk informasjonsmøte om sommerskolen tirsdag 13. juni klokka 17 på Hamar katedralskole!

OBS! Står du i fare for å ikke bestå, så søk likevel. Du kan heller trekke søknaden senere.

Sommerskolen starter 26.juni og har siste dag 7.juli. Eksamen for alle fagene er 10. juli.

Mer om fagene

Matematikk 1 (MAT1001): Kurs med eksamen Vg1 yrkesfag

Mål for kurset er at du skal bli i stand til å bestå kompetansemålene for Vg1 yrkesfag. Undervisningen omfatter temaer som for eksempel geometri, økonomi, tall og algebra.

Naturfag 1 (NAT1001): Kurs med eksamen Vg1 yrkesfag

Du får undervisning i kompetansemålene fra læreplanen med praktiske øvelser.

Engelsk muntlig (ENG1103): Kurs med eksamen Vg2 yrkesfag

Du får blant annet lære grunnleggende grammatikk, og bruke språket muntlig. Kurset er rettet mot muntlig eksamen, og skriftlig eksamen må tas som privatist i tillegg.

Kroppsøving (KR01005): Kurs med eksamen Vg2 yrkesfag

Du får jobbe med hovedområdene med vekt på trening og livsstil. Aktiviteter kan for eksempel være friluftsliv i nærmiljø eller teori knyttet til ulike treningsformer og egentrening.

Alle kursene er for deg som har fått følgende vurdering:

  • 1 på eksamen
  • 1 til standpunkt
  • «ikke vurdert» til standpunkt

Generell informasjon

  • Kursene er for ungdom i Hedmark med rett til videregående opplæring
  • Eksamensresultatene kommer med på inntaket for skoleåret 2017/2018, med unntak av engelsk muntlig (ENG1103)
  • Skoledagen starter med frokost kl. 08.30, og undervisningen varer til kl. 15.00 med én times pause midt på dagen
  • Har du behov for overnatting, husk å krysse av for dette i søknadsskjemaet (begrensede plasser)
  • Du vil få bekreftelse snarest mulig etter utløpt søknadsfrist
  • Tilbudet er gratis.

Søke om plass

Søknadsfrist er 15.juni.

Du søker via denne lenken:

https://skjema.hedmark.org

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.). Velg "Sommerskolen 2017" i nedtrekksmenyen.