Sommerskolen 2018

Årets sommerskole i Hedmark arrangeres på Storhamar videregående skole. Tilbudet gjelder yrkesfagelever som ikke har bestått eller har fått "ikke vurdert" i matematikk, naturfag eller kroppsøving.

OBS! Står du i fare for å ikke bestå, så søk likevel. Du kan heller trekke søknaden senere.

Sommerskolen starter 25.juni og har siste dag 6.juli. Eksamen for alle fagene er 9. juli.

Mer om fagene

Matematikk 1 (MAT1001): Kurs med eksamen Vg1 yrkesfag

Mål for kurset er at du skal bli i stand til å bestå kompetansemålene for Vg1 yrkesfag. Undervisningen omfatter temaer som for eksempel geometri, økonomi, tall og algebra.

Naturfag 1 (NAT1001): Kurs med eksamen Vg1 yrkesfag

Du får undervisning i kompetansemålene fra læreplanen med praktiske øvelser.

Kroppsøving (KR01005): Kurs med eksamen Vg2 yrkesfag

Du får jobbe med hovedområdene med vekt på trening og livsstil. Aktiviteter kan for eksempel være friluftsliv i nærmiljø eller teori knyttet til ulike treningsformer og egentrening.

Alle kursene er for deg som har fått følgende vurdering:

  • 1 på eksamen
  • 1 til standpunkt
  • «ikke vurdert» til standpunkt

Generell informasjon

  • Kursene er for ungdom i Hedmark med rett til videregående opplæring
  • Eksamensresultatene kommer med på inntaket for skoleåret 2018/2019
  • Skoledagen starter med frokost kl. 08.30, og undervisningen varer til kl. 15.00 med én times pause midt på dagen
  • Har du behov for overnatting, husk å krysse av for dette i søknadsskjemaet (begrensede plasser)
  • Du vil få bekreftelse snarest mulig etter utløpt søknadsfrist
  • Tilbudet er gratis.

Søke om plass

Elektronisk søknadsskjema blir tilgjengelig fra starten av april.

Søknadsfrist er 14.juni.