Vurdering

Elever, lærlinger og lærekandidater har rett til vurdering. Denne retten innebærer både underveisvurdering og sluttvurdering.

 

 

Elever, lærlinger og lærekandidater i offentlig videregående opplæring har rett til vurdering etter reglene i kap. 3.1 i Forskrift til Opplæringsloven. Retten til vurdering innebærer både en rett til underveisvurdering og sluttvurdering og en rett til dokumentasjon av opplæringen.

Vurdering for læring

Utdanningsdirektoratet