Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)- et samarbeidsfag mellom elev, skole og bedrift.

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er faget hvor elevene på yrkesfaglige utdanningsprogram kan få erfaring med aktuelle lærefag. I samarbeid med bedrift eller andre skoler kan de få fordype seg i kompetansemålene på Vg3, og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket de er interessert i. For at skolene og bedriftene skal kunne gjennomføre og samarbeide godt i yrkesfaglig fordypning, er det viktig å ha formelle samarbeidsavtaler, planer og dokumentasjon. Videregående opplæring har utviklet materiell som alle skolene i fylket skal benytte.

Materiell for skoler i Hedmark:


Dokumentasjon YFF vedlegg 2 Arena/SATS: Du fører på kompetansebevis FAM03”Jf. vedlegg. Dette vedlegget skal inneholde informasjon om utdanningsprogram, og elevens  læreplan i prosjekt til fordypning, og  føres på blankett for kompetansebevis.

Det skal være fritt for linjer, tabeller og kursiv siden det legges i Skole Arena og overføres automatisk til SATS.

Elvenes navn og underskrift av rektor skal ikke være med på dette vedlegget.

I tillegg skal dere legge ved en dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen (kompetansemål, praksis m.m.) som ikke skal føres på blankett til kompetansebevis, men skal merkes på samme måte som  for dokumentasjon fra andre instanser. Bør være innenfor en A4side.