Praksiskandidat

Praksiskandidatordningen (§ 3–5 i opplæringsloven) gjelder voksne som vil avlegge fag- eller svenneprøve på bakgrunn av praksis i arbeidslivet uten å ha vært lærling. Praksis vurderes kun i forbindelse med oppmelding til prøve. Når du skal melde deg opp, må du ha:

  • Nok praksis
  • Bestått eksamen
  • Betalt prøveavgift på 925 kroner

Fylket du bor i, skal godkjenne oppmeldingen din. Bor du i Hedmark, skal papirene sendes til Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar, eller til postmottak@hedmark.org

Krav til praksis

Praksiskandidater må dokumentere allsidig praksis som er 25 prosent lengre enn hele læretida i faget. Vanligvis er dette fem år.

Krav til teori

Tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå må avlegges som privatist.

Oppmelding til fagprøve

Her finner du skjema for oppmelding til fag-/svenneprøve og informasjon om betaling av prøveavgift.

Ofte stilte spørsmål

Klikk for å finne svar på de vanligste spørsmålene om praksiskandidatordningen.