Krav til praksis

Praksiskandidater må dokumentere allsidig praksis som er 25 prosent lengre enn hele læretida i faget. Vanligvis er dette fem år.

Innholdet i praksisen skal etter en samlet vurdering dekke de mest vesentlige delene av innholdet i læreplanen for opplæring i bedrift/Vg3.

Læreplaner finner du på www.udir.no (Søk på navnet på faget ditt, og åpne læreplanen for Vg3 Opplæring i bedrift)

 

For at praksis skal godkjennes, må den dokumenteres med attester fra arbeidsgiverne dine.

Attestene må si noe om arbeidssted, stillingsstørrelse, hvor lenge du har vært ansatt og hva du har arbeidet med.

(Klikk for å åpne lenken)

 

Skriv inn praksisen din i praksiskalkulatoren nedenfor, som regner ut om du har tilstrekkelig praksis.

Utfylt skjema og attester sender du inn sammen med oppmeldingen. Legg også ved kompetansebeviset for bestått tverrfaglig Vg3-eksamen og dokumentasjon på betalt prøveavgift.