Krav til teori

Tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå må avlegges som privatist.

For å kunne melde deg opp til fag-/svenneprøven, må du dokumentere at du har bestått den teoretiske delen av prøven for faget ditt.

Tverrfaglig eksamen på Vg3-nivå må avlegges som privatist. Dette gjelder alle praksiskandidater, uavhengig av tidligere skolegang.

Informasjon om privatisteksamen finner du på www.privatistweb.no

Privatisteksamen avholdes to ganger i året. Spørsmål om tverrfaglig eksamen rettes til Eksamenskontoret tlf. 62544000 / eksamenskontoret@hedmark.org

 

Tidligere skolegang kan telle med som del av praksisen din

(Klikk for å åpne lenken)