Oppmelding til fagprøve

Her finner du skjema for oppmelding til fag-/svenneprøve og informasjon om betaling av prøveavgift.

Utfylt oppmeldingsskjema sendes til postmottak@hedmark.org eller

Hedmark fylkeskommune
Fylkessjef for videregående opplæring
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Følgende må være vedlagt oppmeldingsskjemaet:

  • Dokumentasjon på bestått teori
  • Praksisattester og utfylt praksiskalkulator
  • Dokumentasjon på betalt prøveavgift - for eksempel kopi av innbetaling i nettbank

Betaling av prøveavgift for praksiskandidater

Førstegangsprøve koster 925 kroner

Andregangsprøve (hvis du strøk første gang) koster 1853 kroner.

Betales konto 1822 24 53360 (Fylkessjefen for videregående opplæring - praksiskandidater)

Skriv følgende i meldingsfeltet:

  • Prøveavgift praksiskandidat
  • Ditt navn
  • Ditt fødselsnummer