Samarbeidsavtaler

Hedmark fylkeskommune har inngått samarbeidsavtaler om helhetlig oppfølging av ungdom med NAV Hedmark og med enkelte av kommunene i Hedmark. Samarbeidsavtalen med NAV Hedmark inneholder også en delavtale om oppfølging av voksne.

Formålet med avtalene er å etablere et tett samarbeid mellom avtalepartene for å bidra til å få flere til å fullføre videregående opplæring. Det er et mål å etablere samarbeidsavtaler med alle kommunene i Hedmark.

Samarbeidsavtaler mellom NAV og Hedmark fylkeskommune

Det er inngått følgende avtaler:

 • Overordnet samarbeidsavtale
 • Delavtale 1 om oppfølging av elever i videregående opplæring
 • Delavtale 2 om oppfølging av ungdom som er i Oppfølgingstjenestens målgruppe
 • Delavtale 3 om lærekandidater og lærlinger med nedsatt arbeidsevne
 • Delavtale 4 om finn din vei
 • Delavtale 5 om tilrettelegging av relevante praksisplasser for ungdom som har gjennomført yrkesfaglig opplæring uten å oppnå fagbrev
 • Delavtale 6 om voksnes læring

 

Lenke til liste over kontaktpersoner ved Nav-kontor (kun for ansatte i Hedmark fylkeskommune)

Samarbeidsavtaler mellom kommuner og Hedmark fylkeskommune

Det er inngått samarbeidsavtaler med følgende kommuner: 

 • Eidskog
 • Elverum
 • Engerdal
 • Grue
 • Løten
 • Felles avtale med kommunene i Nord-Østerdal
 • Ringsaker
 • Stange
 • Stor-Elvdal
 • Sør-Odal
 • Trysil
 • Åmot
 • Åsnes

For innsyn i avtalene vennligst kontakt Hedmark fylkeskommune Sentralarkivet

Epost: arkivet@hedmark.org

Telefon: 62 54 40 00