Generell studiekompetanse (23/5-regelen)

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget for å komme inn til høgskoler og universitet. Har du fylt 23 år og har minst 5 års samlet erfaring fra arbeid og utdanning får du generell studiekompetanse ved å bestå følgende 6 fellesfag: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

 

Noen høgskolestudier krever i tillegg spesiell studiekompetanse. Det vil i de fleste tilfeller si at du må ha hatt spesielle fag (vanligvis realfag).