Hvem kan søke?

  • Du kan ha rett til videregående opplæring fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett.
  • Du må være bosatt i fylket
  • Du må ha fullført grunnskolen
  • Du skal ikke ha fullført videregående skole

 

Oppfyller du ikke kravene ovenfor, kan du likevel søke. Har du ikke voksenrett kan det likevel hende at vi kan gi deg ett tilbud, men du havner sist i køen.

 

Vi anbefaler alle at de har gode norskkunnskaper før de søker videregående opplæring.

 

Du må påregne noe ventetid før du får opplæring. Vi tar inn etter søkedato og vi fyller opp kursene våre fortløpende. Er kurset du vil ta fullt, må du vente til neste kurs.