Nyttige linker

Vilbli - her finner du utdanningsprogram i videregående opplæring.
Vigo - her kan du søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring.
Privatistweb - melde deg opp til privatisteksamen. (Søknadsfrist 1. februar og 15. september)
Eksamenskontoret - informasjon til privatister og praksiskandidater i Hedmark.
Praksiskandidat- fag- eller svennebrev uten å være lærling.

 

Andre aktuelle linker
GIV (Glåmdalen Interkommunale voksenopplæring)
VOX (Arbeider for å heve kompetansenivået hos voksne)
NAV (Informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger)
SAK (Statens autorisasjonskontor for helsepersonell)
NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 
Fagskolene
Samordnaopptak (Opptak til Høgskoler og Universitet)
Fagskoleutdanning http://www.vox.no/no/nasjonalt-fagskolerad/Informasjonsmateriell-om-fagskolen/