Praksiskandidatordning

Har du minst 5 års allsidig praksis i et lærefag kan du avlegge fag-/ svenneprøve som praksiskandidat. Før den praktiske delen av fagprøven kan avlegges, må du bestå en teorieksamen som avholdes i juni og desember måned hvert år. Oppmelding til eksamen gjøres på internett: privatistweb.no. Nærmere informasjon om oppmelding finner du her: eksamenskontoret.

 

Praksiskandidater må dokumentere 5 års allsidig og relevant praksis i faget. Praksis må være godt dokumentert med spesifiserte attester, og må være i samsvar med kravene i gjeldende læreplan i faget for opplæring i bedrift.

 

Før du kan melde deg opp til fagprøve må du ha dokumentasjon på bestått teori, godkjent praksis og betalt prøveavgift for fag-/svenneprøve. Mer informasjon om praksiskandidatordningen, skjemaer for praksisvurdering med mer finner du her: Praksiskandidat