Realkompetansevurdering

Realkompetanse er all den kunnskap og erfaring du har skaffet deg gjennom arbeid, kurs, skole, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid eller som mor/far. Du kan få et kortere opplæringsløp på bakgrunn av din realkompetanse. Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglig utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering.