Politisk organisering

28. oktober 2003 vedtok fylkestinget å innføre parlamentarismen som styringssystem Hedmark fylkeskommune. Det innebærer at fylkestinget velger medlemmer til et fylkesråd.

Fylkesrådet kan sammenlignes med en regjering og er fylkeskommunenes øverste politiske organ. 

Rådet har det overordnede ansvaret for å lede administrasjonen

Bare flertallet er representert i fylkesrådet, og mindretallet kommer dermed i en klar opposisjonsrolle, hvor det blir viktig å synliggjøre sin alternative politikk og ikke minst være overvåkere og kontrollører av fylkesrådets arbeid. 

Fylkesrådet kan avsettes (mistillitsforslag) hvis et flertall i fylkestinget ønsker det, og det kan selv true med å gå av dersom det ikke får flertall for et forslag (kabinettspørsmål).