Fylkesrådet

I en parlamentarisk styringsmodell, som er den modellen Hedmark fylkeskommune er organisert etter, velger fylkestinget et fylkesråd.  

Per-Gunnar Sveen (Ap), Aasa Gjestvang (Sp), Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og Thomas Breen (Ap

Nyvalgt fylkesråd 26. oktober 2015 fra venstre leder Per-Gunnar Sveen (Ap), nestleder Aasa Gjestvang (Sp), Anne Karin Torp Adolfsen (Ap) og Thomas Breen (Ap).

Foto: Marit Thobiassen Strande

Last ned bildet av fylkesrådet i jpg-format

Rådet har det overordnede ansvaret for å lede administrasjonen.

Bare flertallet er representert i fylkesrådet, og mindretallet kommer dermed i en klar opposisjonsrolle hvor det blir viktig å synliggjøre sin alternative politikk og ikke minst være overvåkere og kontrollører av fylkesrådets arbeid.

Fylkesrådet kan avsettes (mistillitsforslag) hvis et flertall i fylkestinget ønsker det, og det kan selv true med å gå av dersom det ikke får flertall for et forslag (kabinettspørsmål).

Fylkesrådet i Hedmark fylkeskommune består av fire fylkesråder med hver sine ansvarsområder. Klikk på hvert enkelt fylkesråds navn for å få mer informasjon.

Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen
Per-Gunnar Sveen (Ap)

Fylkesrådsleder

E-post:

per.gunnar.sveen@hedmark.org

Telefon: 958 29 112

Aasa Gjestvang (Sp)

Nestleder

E-post: aasa.gjestvang@hedmark.org

Telefon: 901 84 048

Thomas Breen
Thomas Breen

E-post:thomas.breen@hedmark.org

Telefon: 479 75 340