Fylkestinget

Hedmark fylkeskommune er en politisk styrt organisasjon der fylkestinget med sine 33 representanter er øverste myndighet.

Følgende partier er representert i fylkestinget:

  • Arbeiderpartiet har 16 representanter
  • Senterpartiet har 5 representanter
  • Høyre har 5 representanter
  • Fremskrittspartiet har 1 representant
  • Miljøpartiet de Grønne har 1 representant
  • Sosialistisk Ventreparti har 1 representant
  • Venstre har 1 representant
  • Pensjonistpartiet har 1 representant
  • Kristelig Folkeparti har 1 representant
  • 1 representant er uavhengig

Fylkestinget møtes fem ganger hvert år for å diskutere og fatte vedtak i større saker.

Fylkestinget ledes av fylkesordføreren.

Fylkestinget har en arbeidsform med tre fagkomiteer som ikke har beslutningsmyndighet, men som forbereder og innstiller i saker som skal til fylkestinget. Mer om fagkomiteene.

I tillegg velger fylkestinget et kontrollutvalg med ansvar både etter lovens krav og i forhold til særskilt oppfølging av fylkesrådets arbeid. Mer om kontrollutvalget.