Saksforberedende fagkomiteer

Fylkestingets fagkomiteer forbereder og utarbeider forslag til vedtak i saker som skal behandles i fylkestinget.

Hver fylkestingssamling er som hovedregel todelt. Fase én er komitébehandling og fase to er fylkestingets plenumssamling med endelig behandling og vedtak. Komiteen kan når det er behov for det legge møtene til andre steder, som for eksempel i forbindelse med befaringer.

De tre komiteene har følgende arbeidsområder og medlemmer:

Komité for samferdsel, miljø og overordnet planlegging

Rune Øygarden (H) - leder

Turid Backe-Viken (Ap) - nestleder

Mari Gjestvang (Sp)

Berit Haveråen (Ap)

Margrethe Skjærbæk (Ap)

Kristian Tonning Riise (H)

Per Roar Bredvold (FRP)

Helge Thomassen (PP)

Reidar Åsgård (Ap)

Thomas Langeland Jørgensen (Ap)

Komité for kompetanse og kultur

Lasse Juliussen (Ap) - leder

Bjørnar Tollan Jordet (SV) - nestleder

Elisabeth Sidselrud Christiansen (Ap)

Elin Mikaelsen (Ap)

Ditte Marie S. Geisler Olsen (Ap)

Eli Wathne (H)

Erik Ringnes (V)

Kathrine Jakobsen Solberg (FRP)

Johnny Stranden (Ap) 

Arnfinn Nergård (Sp)

Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid

Gunn Randi Fjæstad (Ap) - leder

Emilie Enger Mehl (Sp) - nestleder

May-Liss Sæterdalen (Ap)

John Magne Pedersen Tangen (Ap)

Bjørn Jarle Røberg-Larsen (Ap)

Terje Andreas Hoffstad (Ap)

Yngve Sætre (H)

Heidi Lundstedt (H)

Bård Sødal Grasbekk (MDG)

Knut Gustav Woie (Sp)