Sosialistisk Venstreparti

Sosialistisk Venstreparti har én representant i fylkestinget.

Bilde ikke tilgjengelig Vararepresentanter

Sosialistisk Venstreparti har fire vararepresentanter.