Dokumenter

Her har vi samlet ulike dokumenter relevant for saken om regionreformen.

Vedtak i fylkestinget

2017

Se video fra felles fylkesting 24. oktober 2017 (ekstern lenke) 

2016

Se video fra behandlingen i fylkestinget 14. juni 2016 (åpner i ny løsning)

Utredning om sammenslåing av Hedmark og Oppland på høring

Politiske uttalelser fra fylkeskommunene/Østlandssamarbeidet

Innspill om samferdsel, kultur, integrering, barnevern og skolehelsetjenesten (ekstern lenke)

Funksjon og oppgaver til nytt regionalt folkevalgt niv (ekstern lenke)

Nye oppgaver og mer ansvar til regionnivåe (ekstern lenke)

Utviklingen av det regionale folkevalgte nivået. Innspill til kommunal- og forvaltningskomiteen (ekstern lenke)

Kronikk fra politikere i fylkeskommunene

Aftenposten 4. januar 2016/Budstikka 16. januar 2016/Eidsvoll Ullensaker Blad 19. januar 2016: Mer makt til folk og folkevalgte (ekstern lenke)

Referansedokumenter fra regjeringen og Stortinget

Proposisjon om ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå 5. april 2017 (ekstern lenke)

Innstilling fra kommunal og forvaltningskomiteen 2. juni 2016 (ekstern lenke)

Stortingsmelding 22 (2015-2016) om nye folkevalgte regioner (ekstern lenke)

Innstilling fra kommunal - og forvaltningskomiteen 2. juni 2015 (ekstern lenke)

Stortingsmelding 14 (2014-2015): Oppgavemeldingen (ekstern lenke)