Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Hedmark fylke i perioden 1980-2004

Driftsansvaret for barnevernsinstitusjoner lå i perioden 1980-2004 hos fylkeskommunene. 

Hedmark fylkesting behandlet i september 2014 og oktober 2017 sak om oppreisningsordning for barn som i perioden 1980-2004 ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt på barnehjem i Hedmark.

I henhold til vedtektene som ble vedtatt i FT sak 59/17, er det mulig å fremsette krav om oppreisning frem til 31. desember 2018. Krav må fremsettes skriftlig til:

Hedmark fylkeskommune

Postboks 4404 Bedriftssenteret

2325 HAMAR

 

Nærmere opplysninger fremgår av saksdokumentene:

Vedlegg: