Slik kan du påvirke

Alle innbyggere i Hedmark har mulighet til å påvirke politikken i Hedmark fylkeskommune.

Høringer

Mange saker som skal behandles i fylkestinget blir lagt ut til offentlig høring. Noen får invitasjon til å komme med en uttalelse, for eksempel kommuner og organisasjoner. Men også enkeltpersoner kan komme med sine innspill ved å sende epost eller brev.

Klikk her for å komme til en oversikt over hvilke saker som er på høring nå.

Innbyggerinitiativ

Kommuneloven slår fast at alle innbyggere i Hedmark har rett til å fremme forslag for politikerne. Dette gjelder både innbyggere bosatt i Hedmark og organisasjoner. Også personer under 18 år kan fremme forslag. 

Følgende kriterier gjelder:

  • Forslaget må gjelde fylkeskommunens virksomhet.
  • Minst 500 innbyggere må stå bak forslaget.
  • Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter.

På minsak.no kan du sende inn forslaget elektronisk eller du kan sende det til:

Hedmark fylkeskommune

Postboks 4404 Bedriftssenteret

2325 Hamar