Råd og utvalg

Fylkestinget har oppnevnt en rekke utvalg som skal gi fylkestinget råd i spørsmål som angår hvert enkelt råds fagområder.