Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet i Hedmark

Fylkestinget i Hedmark vedtok i april 2006 å gjennomføre en toårig prøveordning med Elev- og lærlingombud. Ordningen kom i gang 2. januar 2007. Nåværende ombud, Brede Skogbakken, har hatt stillingen siden 7. januar 2008.