Hedmark trafikksikkerhetsutvalg 2015 - 2019

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) består av fem politikere valgt av fylkestinget og fire konsultative medlemmer, valgt fra respektive etater/organisasjoner. Alle har tale- og forslagsrett, men bare politikerne har stemmerett.

I tillegg møter representanter fra Ungdommens fylkesting (UFT), Hedmark fylkes eldreråd, Hedmark fylkes råd for likestilling for funksjonshemmede, Norges lastebileierforbiund (NLF), Hedmark Trafikk og andre etter eget ønske eller etter forespørsel fra utvalget. Disse møter med talerett.

Gunn Randi Fjæstad, Ap, leder             vara: May-Liss Sæterdalen, A
Mari Gjestvang, Sp, nestleder                       Arnfinn Nergård, Sp
Per Roar Bredvold, Frp                                 Helge Thomassen, PP
Rune Øygarden, H                                        Kjell Bjørseth, Krf
Johnny Stranden, Ap                                    Bjørnar Tollan Jordet, SV

Konsultative medlemmer:

Odd Arild Fjeld Jacobsen, Innlandet politidistrikt
Tor Magne Kalland, UP Distrikt 1
Marianne Mittet Solbraa, Trygg Trafikk
Stig Furulund, Utrykningspersonellets fellesutvalg (UF)

Hedmark fylkes eldreråd:
Kjell-Arne Hanssen

Hedmark fylkes råd for likestilling for funksjonshemmede:
Anita Lindgren

Ungdommens fylkesting:
Anne Maren Østberg, fra november 2016 Ola Bakkom
Erik Lillebakken, fra november 2016 Aleksander Willumsen

Norges Lastebileierforbund (NLF):
Guttorm Tysnes

Hedmark Trafikk:
Tor Haugstulen

Statens vegvesen, Seksjon for plan og trafikk, er sekretariat for utvalget.