Ludvigprisen for 2011 til Anstein Sørum og Ronny Pedersen

Ludvigprisen for 2011 er tildelt leder Anstein Sørum og leder av trafikksikkerhetskomiteen Ronny Pedersen for deres store engasjement og virke i Norsk Caravan Club avdeling Hamar og omegn. 

Blant flere gode kandidater valgte Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) å gi prisen til Sørum og Pedersen for deres innsats for å bedre trafikksikkerheten hos førere med campingvogn og bobil.

I begrunnelsen skriver utvalget: Norsk Caravan Club (NCC), avdeling Hamar og omegn v/ leder Anstein Sørum og leder av trafikksikkerhetskomiteen Ronny Pedersen legger ned en betydelig, frivillig innsats for å øke sikkerheten hos sine medlemmer i NCC i Hedmark. Aktivitetene er knyttet til kjøring med campingvogn og bobil. Begge har hatt vervene i flere år, Ronny Pedersen tross at han er bare 30 år. Begge har fått NCC sitt hedersmerke “Edle drag” i bronse for sin lange innsats.

 Klubben har lokalt 464 medlemsfamilier, på landsbasis 25000 medlemsfamilier.

 Aktiviteter på klubbnivå: Campingvogn- og bobilkontroll der kontroll av bremser, lys og påløps brems samt sjekk av gassanlegg er sentralt. Utføres i samarbeid med autorisert verksted eller på Husum. Kontrollen er åpen også for ikke-medlemmer.

 På regionnivå: Ei helg på Vikingskipet med trafikksikkerhet son hovedtema. Glattkjøring og sikring av last. Samarbeid med TrafikkLYKKE/Statens vegvesen og NAF om “tilhengerGLATTA”. Arrangementet er åpent for alle medlemmer i landet.

Det er laget undervisningsopplegg for kjøring med campingvogn der førerkortreglene er sentrale. Samt fokus på vognas vekt, lessing og hva bilen har lov til å dra. Dette blir medlemmene gjort oppmerksom på i møter og kurs og gjennom medlemsbladet.

 Anstein Sørum har tatt på seg vervet som leder av trafikksikkerhetskomiteen i NCC sentralt. Der jobbes det for trafikksikkerhet og utdanning av instruktører i alle 61 avdelinger i Norge.

 All jobbing for NCC er frivillig og ubetalt. Anstein Sørum og Ronny Pedersen gjør en stor innsats for å bedre trafikksikkerheten hos en gruppe trafikanter som tar stor plass i trafikken med kjøretøy som det kreves spesiell kompetanse for å kjøre.