Støtte til frivillige

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) har avsatt 100.000 kroner i støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak. Støtten kan gis til enkeltpersoner eller foreninger og organisasjoner som på frivillig og ideell basis arbeider med trafikksikkerhet.

For å lykkes med å redusere ulykkestallene på vegene, må gode krefter samarbeide for økt trafikksikkerhet. Frivillig arbeid er viktig i dette samarbeidet. Søknad om støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak mottas av HTU v/sekretariatet innen 1. februar 2017.

 

 

 

Kontaktperson er Marit Nyhuus, mobil: 901 94 372, e-post: marit.nyhuus@vegvesen.no

Bilde ikke tilgjengelig 97 000 kroner til frivillige i 2017

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg har fordelt til sammen 97.000 kroner på frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2017.

Bilde ikke tilgjengelig Åtte tiltak får støtte i 2015

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) fordelte 200 000 kroner til åtte tiltak i frivillig regi i 2015.

Bilde ikke tilgjengelig Støtte til frivillige ts-tiltak i 2015

Søknadsfrist for støtte til trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige organisasjoner og ildsjeler er 1. februar 2015.

Søknadene behandles av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) i møte 11. februar 2015.

Bilde ikke tilgjengelig Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2014

Fire frivillige organisasjoner er tildelt trafikksikkerhetsmidler for 2014.

Bilde ikke tilgjengelig Støtte til frivillige ts-tiltak i 2013

Søknadsfrist for støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2013, er 1. februar 2013.

Søknadene behandles av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg i møte 8. februar 2013.

Bilde ikke tilgjengelig 75.250 kroner til frivillige i 2012

Fem søkere er tildelt tilsammen 75.250 kroner til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2012. De fem er Foreldreutvalget ved Lund skole i Hamar, konfirmantutvalget i Grue menighet, Foreldreutvalget ved Sand skole i Nord-Odal, Svullrya Vel i Grue og Brukerrådet/foreldreutvalget ved Opphus oppvekstsenter i Stor-Elvdal.

Bilde ikke tilgjengelig Støtte til frivillige ts-tiltak i 2012.

Søknadsfrist for støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak i 2012, er 3. februar 2012.

Søknadene behandles av Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) i møte 16. februar 2012.