Studieturer

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) kombinerer gjerne ett av sine møter i løpet av året med en studietur. Det kan være for å bli bedre kjent med situasjonen i eget fylke, eller for å skaffe kunnskap som er relevant og nyttig for trafikksikkerhetsarbeidet i Hedmark.