Trafikksikkerhetskonferanser

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) arrangerer både egne konferanser og deltar på konferanser i regi av andre. Dette gir nyttig påfyll av kunnskap i forhold til HTUs ansvar for å ivareta trafikksikkerheten i fylket. HTU er opptatt av at kunnskapen også skal komme øvrige trafikanter til del. Det er gjennom kunnskap vi utvikler holdninger og endrer adferd. Endret adferd kan være et viktig bidrag til færre ulykker og økt trafikksikkerhet.

Bilde ikke tilgjengelig Kontorsted: Bilen

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) arrangerte 15. september 2016 konferansen "Kontorsted: Bilen - kritisk blikk på trafikk og fører". Målgruppe for konferansen var bedrifter og kommuner der mange ansatte tilbringer mye tid og utfører mye arbeid i bilen. I trafikken er de rollemodeller og bidrar i stor grad til bedriftens omdømme. Trafikksikkerhet er likevel i liten grad en del av opplæringen.