Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke

Den fylkeskommunale trafikksikkerhetsplanen er Hedmark trafikksikkerhetutvalgs (HTUs) beste redskap for å samordne og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet i Hedmark.

Planen skal angi mål og strategier for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket, basert på nasjonale føringer og den reelle ulykkessituasjonen. Planen skal danne grunnlag for konkrete tiltaksplaner der ansvar for gjennomføring av tiltakene fordeles mellom aktørene ut fra deres egne aktivitetsplaner.