Trygt hjem

"Trygt hjem" er etablert som et tilbud til ungdom i Hedmark om trafikksikker, rimelig transport hjem fra fest, både i helgene, i forbindelse med høytider og fra spesielle ungdomsarrangementer. Ungdom er særskilt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Målet er å få ungdom trygt hjem ved hjelp av offentlig transportmiddel.

De viktigste huskereglene for "Trygt hjem": 

  • Ordningen gjelder for ungdom i alderen 15 til 22 år
  • Taxi skal bestilles før klokka 20 samme kveld som den benyttes.
  • Trygt hjem bestilles på nummer 625 88 888. Nummeret skal brukes i hele Hedmark, også for skyss hjem fra Gjøvik, Lillehammer og Røros!
  • Hjemkjøring avtales mellom kl 24:00 - 03:00
  • Det må være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
  • Det betales en egenandel på 50 kroner
  • Oppdaterte retningslinjer ligger her:

   

Trygt hjem for 50 kroner i romjula

Egenandelen for Trygt hjem settes ned fra 75 til 50 kroner i romjula 2013!

- Dette er årets julegave fra Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) til ungdom i
alderen 15- 22 år i Hedmark, sier HTUs leder, Gunn Randi Fjæstad.

Bilde ikke tilgjengelig Trygt hjem - for 50 kroner

"Trygt hjem" skal ikke lenger i navnet være knyttet til egenandel. Tidligere har egenandelen vært bestemt av fylkestinget, men i økonomiplanen for 2014 - 2017 har Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) fullmakt til å bestemme både retningslinjer og egenandel. Fra 1. januar 2014 er egenandelen satt ned igjen, fra 75 til 50 kroner. Ordningen har vært langt mindre benyttet i årene med egenandel på 75 kroner enn tidligere. Trygt hjem er et trafikksikkerhetstiltak med mål om å få ungdom trygt hjem fra fest i helgene. Derfor er det også et mål at flere benytter seg av ordningen.