Regionrådene i Hedmark

Regionrådene er politiske organ som behandler saker av felles interesse mellom kommunene innad i regionen. 

De behandler også saker som fremmer regionens interesser i fylkes- og rikssammenheng.

Hedmark fylkeskommune bidrar med penger til driften av regionrådene.

Regionrådene gir råd til fylkeskommunen.

Det er fire regionråd i Hedmark. Les mer om de enkelte regionrådene ved å klikke på lenkene:

Regionrådet for Fjellregionen (ekstern lenke)

Regionrådet for Kongsvingerregionen (ekstern lenke)

Regionrådet for Hamarregionen (ekstern lenke)

Regionrådet for Sør-Østerdal (ekstern lenke)