Ungdommens Fylkesting

"Formålet med Ungdommens Fylkesting er å gi ungdom i Hedmark mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler." i følge vedtektene til Ungdommens Fylkesting

Hver kommune skal velge to representanter og fire vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting. Ønsker du å stille til valg, kontakt sekretæren til ungdomsrådet i din kommune.

På disse sidene finner du informasjon til valgte representanter fra kommunene. Under "Barne- og Ungdomsråd i kommunene" finner du informasjon til deg som er engasjert i kommunen din.

Vårmøte i UFT 1.-2. april

Møtet ble gjennomført på First Hotell Victoria Hamar lørdag 1. april til søndag 2. april. Det var godt oppmøte og mange fornøyde deltakere.

"With You!": Presentasjoner om inkludering fra temadagen 10.2.2017

Media peker på alle utfordringer vi unge møter. Ungdommens Fylkesting rettet derfor blikket på løsninger. Ca 130 deltok på temadagen og bidro til å gjøre dagen til en suksess. Her finner du presentasjoner fra temadagen.

Dagsmøte 11. februar

Ungdommens Fylkesting gjennomførte dagmøte 11. februar på Clarion Collection Hotel Astoria på Hamar.

Søk midler til ungdomstiltak, frist 22.2.2017

Ungdommens Fylkesting fordeler midler til tiltak av, for og med ungdom i Hedmark fylke. Midlene deles ut til tiltak som kommer ungdom i alderen 13-25 år til gode. Søknadsfristen er 22. februar 2017.

Jan Edøy fra Osloregionens Europakontor ga en innføring i hvordan EU er bygget opp
Møte i Østlandssamarbeidets Ungdomsnettverk 11.-13.11.

Sju av fylkene i Østlandssamarbeidet og Nordland var samlet på Løten 11.-13. november 2016. Her er presentasjonene fra møtet.

Høstmøte i Ungdommens Fylkesting

Høstmøtet i Ungdommens Fylkesting ble avholdt 22.-23. oktober. 35 representanter og vararepresentanter fra kommunene og to fra de politiske ungdomspartiene reiste fornøyd hjem etter møtet.

Færre elever - hvordan løser vi det?

UFT arrangerte møte 30. september til 1.oktober for å gi uttalelse om hvordan reduksjonen i antall elever i videregående skole kan løses. 

Vårmøte i UFT 16.-17. april

Vårmøtet i Ungdommens Fylkesting var på Astoria Hotell på Hamar lørdag 16. og søndag 17. april. 

Side 1 av 7 Neste