Ungdommens Fylkesting

"Formålet med Ungdommens Fylkesting er å gi ungdom i Hedmark mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler." i følge vedtektene til Ungdommens Fylkesting

Hver kommune skal velge to representanter og fire vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting. Ønsker du å stille til valg, kontakt sekretæren til ungdomsrådet i din kommune.

På disse sidene finner du informasjon til valgte representanter fra kommunene. Under "Barne- og Ungdomsråd i kommunene" finner du informasjon til deg som er engasjert i kommunen din.

Høstmøte i Ungdommens Fylkesting

Velkommen på høstmøtet i Ungdommens Fylkesting 22.-23. oktober. Valgte representanter og vararepresentanter fra kommunene og spesielt inviterte er som vanlig innkalt til møtet.

Færre elever - hvordan løser vi det?

UFT arrangerte møte 30. september til 1.oktober for å gi uttalelse om hvordan reduksjonen i antall elever i videregående skole kan løses. Uttalelsen skulle basere seg på en rapport om skole- og tilbudsstrukturen fra Norconsult.
Møtet ble kombinert med opplæring i tale- og debatteknikk.

Midler til ungdomstiltak

I år mottok Ungdommens Fylkesting totalt 29 søknader på til sammen 775.970,- kroner. 

Vårmøte i UFT 16.-17. april

Vårmøtet i Ungdommens Fylkesting var på Astoria Hotell på Hamar lørdag 16. og søndag 17. april. 

Takk for et godt høstmøte

Det var rekordstor oppslutning om høstmøtet i Trysil med 52 deltakere.

UFT'ere har vært debattledere

Ungdommens Fylkesting har bidratt til å utforme skolevalgene.

Takk for en fin opplæringshelg!

"Hadde vi visst at opplegget var sånn, skulle vi fått med oss fler!" var konklusjonen etter opplæringshelgen.

17 fornøyde ungdommer har lært tale og debatteknikk på Løten. Nedenfor finner du noen av tipsene de fikk.

Slik fordelte UFT midler i 2015

Se hvem som får glede av midlene Ungdommens Fylkesting deler ut.

Side 1 av 6 Neste