Ungdommens Fylkesting

"Formålet med Ungdommens Fylkesting er å gi ungdom i Hedmark mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler." i følge vedtektene til Ungdommens Fylkesting

Hver kommune skal velge to representanter og fire vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting. Ønsker du å stille til valg, kontakt sekretæren til ungdomsrådet i din kommune.

På disse sidene finner du informasjon til valgte representanter fra kommunene. Under "Barne- og Ungdomsråd i kommunene" finner du informasjon til deg som er engasjert i kommunen din.

Søk midler til ungdomstiltak, frist 22.2.2017

Ungdommens Fylkesting fordeler midler til tiltak av, for og med ungdom i Hedmark fylke. Midlene deles ut til tiltak som kommer ungdom i alderen 13-25 år til gode. Søknadsfristen er 22. februar 2017.

Jan Edøy fra Osloregionens Europakontor ga en innføring i hvordan EU er bygget opp
Møte i Østlandssamarbeidets Ungdomsnettverk 11.-13.11.

Sju av fylkene i Østlandssamarbeidet og Nordland var samlet på Løten 11.-13. november 2016. Her er presentasjonene fra møtet.

Høstmøte i Ungdommens Fylkesting

Høstmøtet i Ungdommens Fylkesting ble avholdt 22.-23. oktober. 35 representanter og vararepresentanter fra kommunene og to fra de politiske ungdomspartiene reiste fornøyd hjem etter møtet.

Færre elever - hvordan løser vi det?

UFT arrangerte møte 30. september til 1.oktober for å gi uttalelse om hvordan reduksjonen i antall elever i videregående skole kan løses. Uttalelsen skulle basere seg på en rapport om skole- og tilbudsstrukturen fra Norconsult.
Møtet ble kombinert med opplæring i tale- og debatteknikk.

Midler til ungdomstiltak

I år mottok Ungdommens Fylkesting totalt 29 søknader på til sammen 775.970,- kroner. 

Vårmøte i UFT 16.-17. april

Vårmøtet i Ungdommens Fylkesting var på Astoria Hotell på Hamar lørdag 16. og søndag 17. april. 

Takk for et godt høstmøte

Det var rekordstor oppslutning om høstmøtet i Trysil med 52 deltakere.

UFT'ere har vært debattledere

Ungdommens Fylkesting har bidratt til å utforme skolevalgene.

Side 1 av 6 Neste