Ungdommens Fylkesting

"Formålet med Ungdommens Fylkesting er å gi ungdom i Hedmark mulighet til medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker, samt å øke unges samfunnsengasjement og gi ungdom trening i medvirkning gjennom demokratiske kanaler." i følge vedtektene til Ungdommens Fylkesting

Hver kommune skal velge to representanter og fire vararepresentanter til Ungdommens Fylkesting. Ønsker du å stille til valg, kontakt sekretæren til ungdomsrådet i din kommune.

På disse sidene finner du informasjon til valgte representanter fra kommunene. Under "Barne- og Ungdomsråd i kommunene" finner du informasjon til deg som er engasjert i kommunen din.

Vårmøte og jubileum for UFT

Fredag 6. april kl 16.00 markeres UFTs 20-årsjubileum og deretter gjennomfører vi vårmøte frem til søndag 8. kl 15.00. Begge arrangementer er på Scandic hotell Ringsaker, Kårtorpvegen 1, Furnes ved Hamar. 

Ungdommer i fylkestingsalen hører på Per-Gunnar Sveen.
UFT har begynt samarbeidet i Innlandet

Arbeidsutvalgene i Ungdommens fylkesting i Hedmark og Oppland gjennomførte sitt første møte på Hamar. På dagsorden sto blant annet regionreformen og videre samarbeid mot sammenslåing av de to fylkene.

Nyvalgt AU ønsker velkommen til dagsmøte.
Dagsmøte 10. februar

Ungdommen fylkesting arrangerer dagsmøte på fylkeshuset, i Parkgata 64 på Hamar lørdag 10. februar kl 10.00-16.00. Velkommen!

Workshop og møte 10.-12. november

Vi samles på Scandic hotell Elgstua i Elverum, først til en workshop om seksuell trakassering, deretter til høstmøte.

Ikke fått med deg tale- og debattopplæringa 2017?

Helgen 23.-24. september brukte 18 ungdommer fra hele fylket på opplæring i hvordan påvirke gjennom Ungdommens fylkesting. Bjørnar Tollan Jordet tidligere UFTer, fylkestingsrepresentant og nyutdannet lærer ledet oss gjennom helgen. 

Valg 2017 og UFTs bidrag

Ungdommens fylkesting (UFT) jobber for mer samfunnsengasjement i skolen. Her kan du lese hvordan UFT jobber for å inspirere til mer engasjement og helt konkret jobber med høstens valg.

Vårmøte i UFT 1.-2. april

Møtet ble gjennomført på First Hotell Victoria Hamar lørdag 1. april til søndag 2. april. Det var godt oppmøte og mange fornøyde deltakere.

"With You!": Presentasjoner om inkludering fra temadagen 10.2.2017

Media peker på alle utfordringer vi unge møter. Ungdommens Fylkesting rettet derfor blikket på løsninger. Ca 130 deltok på temadagen og bidro til å gjøre dagen til en suksess. Her finner du presentasjoner fra temadagen.

Side 1 av 7 Neste